Ruch Światło – Życie

Ruch Światło-Życie, popularnie wspólnota nazywana Oazą, jest ruchem eklezjalnym (kościelnym) mającym na celu pogłębienie życia duchowego i religijnego a zarazem wspólnototwórczym skierowanym do dzieci, młodzieży i dorosłych. Oaza funkcjonuje więc w trzech gałęziach: Dzieci Bożych, Oaza Nowego Życia oraz Domowego Kościoła. Formacja biblijno-liturgiczna odbywa się w podczas wakacji w ramach rekolekcji oazowych według poszczególnych stopni oraz w ciągu roku przez spotkania cotygodniowe oraz dni wspólnoty.

Zapraszamy do zainteresowania się Ruchem Światło-Życie oraz zaangażowania w życie wspólnot.

kontakt: oaza.gluchow@gmail.com