Rada Parafialna

Członkowie Rady Parafialnej

z wyboru parafian

1. Adam Ruszel,- przewodniczący

2. Andrzej Rejman,

3. Piotr Leńczyk,

4. Piotr Kochman,

5. Mariusz Rzemień,

6. Kamil Garczyński,

7. Jacek Trzyna,

8. Leszek Bąk,

9. Wojciech Czyjt,

10. Tadeusz Rupar,

11. Aleksander Dołęga

12. Tadeusz Golenia.

Członkowie Rady Parafialnej

z mianowania proboszcza

1. Teresa Bar

2. Sławomir Kluz

3. Wacław Lęcznar

4. Zdzisława Trąd

5. Bożena Kontek

6. Jan Dudek

7. Grażyna Wojnowska

8. Monika Gwizdak

9. Marta Szczepańska