Akcja Katolicka

Akcja Katolicka w naszej parafii rozpoczęła swą działalność w dniu 29 listopada 1996r., kiedy

to na prośbę Księdza Proboszcza pierwsze osoby wzięły udział w trzydniowych rekolekcjach w

Jarosławiu i w szkole formacji. Jej późniejsze działanie stopniowo rozwijało się, gdy kolejne

osoby otrzymywały zaproszenia do pracy. Jednak formalne zawiązanie struktur dokonało się w

dniu 28 sierpnia 1997r. podczas Walnego Zebrania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

POAK zatwierdził uroczyście dekretem Ksiądz Arcybiskup Metropolita Józef Michalik w 09

maja 1998r. w Strachocinie. W tamtym czasie POAK liczyła 17 członków i miała 4

kandydatów. Obecnie jest 17 członków aktywnych i 7 członków wspierających.

Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest Tadeusz Rupar mianowany

przez Ks. Arcybpa Józefa Michalika w dniu 18 listopada 2015 roku na okres 4-ro letniej

kadencji.

W skład Zarządu wchodzą następujące osoby:

Katarzyna Jucha zastępca Prezesa ds. organizacyjnych

Elżbieta Golenia zastępca Prezesa ds. formacyjno-duchowych

Maria Blajer Sekretarz

Halina Puchała Skarbnik

Joanna Kuźniar Kronikarz członek Zarządu

oraz Komisja Rewizyjna:

Barbara Rupar Przewodniczący

Halina Dudek Członek