Cmentarz

Członkowie Rady Parafialnej zaakceptowali p. Radosława Kluza na funkcję grabarza w naszej parafii. Z Głuchowa nikt się nie zgłosił. P. Kluz pochodzi z Soniny i jak wiemy, jest właścicielem firmy pogrzebowej. Chcę więc jasno powiedzieć, że, choć możemy skorzystać z jej usług, to nie ma ona jednak wyłączności na obsługę pogrzebów na naszym cmentarzu. Mamy nadal wolność w wyborze firmy pogrzebowej. P. Kluz jest tylko grabarzem, a do obowiązków p. grabarza należeć będzie wykopanie grobu – i z tym należy zwracać się do niego oraz koszenie trawy i troska o żywopłot.

Proszę też przy okazji, by stawiając nagrobek kamienny zawsze konsultować to z p. grabarzem w celu określenie rozmiarów zachowując właściwy układ nagrobków na cmentarzu.