PIELGRZYMKA DO WILNA i INNYCH SANKTUARIÓW WSCHODNIEJ POLSKI 1 – 5 maj 2024 r.

W pierwszych dniach maja, korzystając z możliwości kilku dni wolnych od pracy, odbyła się pielgrzymka do Wilna oraz innych sanktuariów i miejsc kultu dla katolików i prawosławnych wschodniej części naszej Ojczyzny. W pierwszy dzień odwiedziliśmy zatem Górę Grabarkę – tysiące ustawionych krzyży wokół cerkwi Przemienienia Pańskiego; Supraśl i Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa, Ławra Supraska – jeden z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce oraz Świętą Wodę – sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. W drugim dniu po rejsie Doliną Rospudy nawiedziliśmy Sanktuarium w Studzienicznej by ruszyć na Litwę.  Nawiedzenie Ostrej Bramy w Wilnie było jednak najważniejszym naszym celem. Zwiedziliśmy także starą stolicę Litwy – Troki z pięknym zamkiem na wyspie oraz samo Wilno z wieloma zabytkami oraz  takimi miejscami jak katedra z relikwiami Św. Kazimierza i miejsce powstania obrazu Jezusa Miłosiernego. W czwarty dzień byliśmy jeszcze w Kownie nad Niemnem, by wrócić do Polski i zwiedzić, pomodlić się i zanocować w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach.

Program pielgrzymki jest TUTAJ

6 maja 2024|