ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OAZOWE

Spotkania wspólnoty oazowej otwarte są dla wszystkich chętnych pięknej przyjaźni i wartościowego spędzania czasu. Treścią spotkań jest:

sympatyczne rozmowy,

rozważanie Pisma Św.,

modlitwa i śpiew.

14 września 2021|