Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwie Zmartwychwstał!

W ten radosny dzień triumfu życia nad śmiercią, Miłości nad nienawiścią i obojętnością zechciejcie przyjąć Drodzy Parafianie i mili goście najserdeczniejsze życzenia.

Niech przeżywana Tajemnica Zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w ludzkiej naturze powstaje do nowego życia, pomaga nam odnowić się i umocnić w wierze, nadziei i miłości. Życzę by „Ukrzyżowana Miłość” prowadziła nas do zwycięstwa nad złem i grzechem, by w naszym życiu każdego dnia triumfowało dobro, a Miłość odnosiła zwycięstwo nad nienawiścią i egoizmem.

Niech pokój Chrystusowy będzie Waszym udziałem, niech pomaga Wam przezwyciężyć trudną codzienność, wszystkie duchowe rozterki i lęki, wszystkie problemy. Niech was umacnia w wierności Bogu, Chrystusowi i Kościołowi oraz obdarzy odwagą wiary i bezpieczną, niezagrożoną pandemią, przyszłością.

Wesołego Alleluja.

 

3 kwietnia 2021|